Diesel WaterWetter

Art.nr. 10130

Förbättrar kylvattnets förmåga att väta kontaktytan i kyl-kanalen med 50%. Detta ger en sänkning av temperaturen på vätskan och inne i förbränningsrummet med mellan 10 – 15˚C.

Denna produkt gör inte kylvätskan kallare än vad termostaten tillåter utan verkar då termostaten jobbar i fullt öppet läge t ex i körning i uppförsbackar med tung last. Den förbättrade vätningsförmågan minskar risken för kavitation i vattenpumpar och cylinderfoder.

En flaska behandlar mellan 35 och 55 liter. Den kan hällas direkt i kylaren eller i expantionskärlet vid användning och skall förnyas en gång per år eller när kylvätskan byts ut.

WaterWetter minskar uppbyggnaden av beläggningar i topplocket vilket ger bättre avkylningsförmåga.

WaterWetter är blandbar med korrosionsskydd och glykol.

Fördelar

  • Förbättrar vattnets förmåga att väta metallytor
  • Ökar vattnets förmåga att transportera bort överskottsvärme
  • Minskar uppbyggnaden av beläggningar i topplock – Förhindrar kavitation på vattenpump och cylinderfoder