Race oil

Art.nr. 20112 (2WT), 20122 (5WT), 20132 (10WT), 20060 (20WT), 20070 (30WT), 20080 (40WT), 20090 (50WT), 20160 (60WT), 20152 (70WT)

Fullsyntetisk esterbaserad olja. Oljorna finns i ett flertal olika viskositeter som trots att de märkts som single-grade oljor beter sig som multigrade oljor. Detta för att polyolestern som används som basolja är multigrade av sig själv.

Oljorna är utvecklade för att ge maximal prestanda och maximalt skydd och ingenting annat. Detta gör att livslängden på oljan är begränsad då de inte innehåller några livslängdsförstärkande tillsatser utan bara ren olja. Oljans otroliga temeraturstabilitet i kombination med vidhäftningsförmåga och oljefilmsstyrka gör det möjligt att pressa motorer även under mycket svåra temperaturförhållanden utan att skador uppkommer.

Red Line Race Oils ökar motorns verkningsgrad med mellan 1-3% jämfört med andra oljor av samma viskositet.

Red Line Race Oil finns i viskositeterna 2WT, 5WT, 10WT, 20WT, 30WT, 40WT, 50WT, 60WT och 70 WT

Red Line Race Oil

  • Ger bästa skydd och prestanda
  • Förbättrad verkningsgrad
  • Oöverträffad temperaturstabilitet och temperaturtålighet